Hvorfor psykolog ?

Hvorfor psykolog

Hvad får dig til at opsøge en psykolog?

Tja, det er der ikke et enkelt svar på.

Mine klienter opsøger mig af mange forskellige grunde.


Det kan selvfølgelig være én eller flere af de årsager, som f.eks. er nævnt i listen over behandlingsområder, men ofte er det diffuse følelser af generel utilfredshed med ét eller andet i dit liv.

Det er f.eks. ikke ukendt, at ændringer ofte skaber usikkerhed og utryghed.


Det kan være problemer i parforholdet.

Eller angst for ikke at gøre det ’godt nok’ eller angst for, ’hvad der kan ske’.


Tanker som man ikke kan styre.

Gentagelse af uhensigtsmæssige vaner.

Oplevelsen af at være alene mod alle andre.

Følelsen af at være gået i stå.

Følelsen af at være ’bundet’.

Følelsen af meningsløshed.


(Der er én der har sagt, at man først søger mening, når man har mistet den.)


Kontakt mig på mobil 2844 8437 

Generelt hænger klienternes problemer sammen med deres indlærte opfattelser, holdninger, vaner og handlinger, der ikke virker hensigtsmæssige i den situation, de står i.


I samtalen med klienten, er det terapeutens opgave at identificere disse automatiske tanker og handlinger og bevidstgøre deres uhensigtsmæssige virkninger samt hjælpe med at bryde automatikken – altså at gå fra de automatiske handlinger og tanker, der driller klienten, til handlinger og tanker, der mere svarer til virkeligheden.


Det kræver mod at erkende, at man oplever ’noget’, som på én eller anden måde påvirker én, og som man må have en anden, en uvildig til at hjælpe sig med.


Forleden dag faldt jeg over et billede i Facebook, som illustrerer hvad jeg mener.